Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

 

Wójt Gminy Złotów ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu.

 

Przedmiot postępowania:

Przedmiotem postępowania jest sprzedaż drzew rosnących na działkach gminnych.

 

Lp.

Miejscowość, nr działki

Gatunek drzewa

Ilość (szt.)

Obwód pnia drzewa w cm mierzony na wysokości 1,3m

1

Bielawa dz. nr 149/5

Lipa

1

240

2

Franciszkowo dz. nr 113/18

Lipa

1

240

3

Górzna dz. nr 635

Jesion wyniosły

1

240

4

Radawnica dz. nr 474

Lipa

1

370

5

Skic dz. nr 394

Topola szara

2

465 i 470

6

Nowy Dwór dz. Nr 303

Świerk posplity

1

76

 

Kupujący będzie zobowiązany do wycięcia drzew, uporządkowania terenu i zabrania ściętych drzew we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

 

3. Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Wszystkie dni robocze od godziny 700-1400 po uprzednim zgłoszeniu do osoby prowadzącej sprawę, który wskaże drzewa przeznaczone do sprzedaży.

– Grzegorz Górski, tel. 672635305 lub 662238614

 

4. Termin składania ofert:

Termin składania ofert: do dnia  03 kwietnia 2018 r. o godz. 1200.

Zainteresowani zakupem  mogą składać oferty pisemne wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia, w następującej formie:

a/ w Urzędzie Gminy Złotów, 77-400 Złotów,  ul. Leśna 7,

b/ faksem pod nr 67 63 53 05

c/ drogą elektroniczną:  zlotow@gminazlotow.pl