Sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego - używany kocioł c.o

Złotów, dnia 01.12.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Wójt Gminy Złotów ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego -  używany kocioł c.o.

 

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

    Gmina Złotów, ul. Leśna 7,  77-400 Złotów

    tel. 67 263 53 05

    e-mail: zlotow@gminazlotow.pl

 

2. Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest używany stalowy kocioł c.o. opalany węglem, o mocy około 25kW.

Kocioł był zamontowany w kotłowni budynku remizy OSP w Blękwicie.

 

3. Transport zakupionego kotła zapewnia kupujący we własnym zakresie.

 

4. Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Kocioł znajduje się w miejscowości Blękwit. Można go obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Prezesem OSP Blękwit, Piotrem Mullerem – tel. 600 150 824.

 

5. Termin składania ofert:

Termin składania ofert: do dnia  08 grudnia 2017 r.

Zainteresowani zakupem  mogą składać oferty pisemne w następującej formie:

a/ w Urzędzie Gminy Złotów, 77-400 Złotów,  ul. Leśna 7,

b/ faksem pod nr 67 63 53 05

c/ drogą elektroniczną:  zlotow@gminazlotow.pl

 

6. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie sprzedaży jest Pan Marek Jarząbek– tel.  67 263 53 05,    marek@gminazlotow.pl

 

7. Zastrzega się, że Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

  

Załączniki:

  1. Sprzedaż kotła c.o. z OSP - wzór oferty