Sprzedaż samochodu pożarniczego „KAMAZ”

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY


Wójt Gminy Złotów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego „KAMAZ”

1. Przedmiot sprzedaży: samochód pożarniczy
   Marka:  KAMAZ
   Wersja:  GCBAM – 6/16
   Nr rejestracyjny:  PAR 5481
   Rok produkcji:  1987,  karosacja na samochód pożarniczy – 1997 r.
   Rodzaj pojazdu:  samochód specjalny - pożarniczy
   Przebieg pojazdu:  około 90000 km
   Ciężar własny:  14800 kg
   Rodzaj kabiny:  dwumodułowa
   Rodzaj silnika:  z zapłonem samoczynnym
   Pojemność silnika:  10850 ccm
   Paliwo: olej napędowy
   Samochód specjalny pożarniczy przystosowany do przewozu 6 osób.
   Wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 6000 l, skrytki do montażu sprzętu ratowniczo - gaśniczego.
2. Stan techniczny pojazdu:
   Stan techniczny dobry. Pojazd był użytkowany przez OSP Kleszczyna, posiada aktualne 
   badania  techniczne oraz ubezpieczenie OC.
3. Miejsce i termin w którym można obejrzeć pojazd:
   Firma Agro-Mar Marian Kulpa, Kleszczyna70, po uprzednim uzgodnieniu terminu z 
   Komendantem Gminnym OSP – Romanem Głyżewskim – tel. 728 132 102.
4. Cena wywoławcza: 25000,00 zł brutto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).
5. Wysokość postąpienia: 500,00 zł.
6. Termin przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 04 lutego 2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.
7. Warunki przystąpienia do przetargu: wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 1.500,00 zł na rachunek  w SBL Złotów, Nr 91 8941 0006 0000 1137 2000 0020, w terminie  do dnia:
02 lutego 2016 r.
Przez wpłacenie wadium w terminie rozumie się uznanie w dniu 02 lutego 2016 r. na rachunku bankowym Gminy Złotów wymaganej kwoty.
Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny samochodu.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy.
Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną w przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokołu wydania, niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.

obrazek