OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY rozbiórkowej cegły ceramiczna czerwona 25x12x6,5 w ilości 4350 szt.


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

1. Nazwa i siedziba jednostki:
    Gmina Złotów
    Ul. Leśna 7,  77-400 Złotów
    tel. 67 263 53 05
    e-mail:
zlotow@gminazlotow.pl

2. Przedmiot sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest rozbiórkowa cegła ceramiczna czerwona 25x12x6,5 w ilości 4350 szt.
Oferowana cegła pochodzi z rozbiórki komunalnych budynków gospodarczych.
Cegła jest zgromadzona w miejscowości Pieczyn – 3500 szt. i na terenie Urzędu Gminy -  950 szt.
Dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej, dotyczącej zakupu określonej ilości cegieł.

3. Transport cegły zapewnia kupujący we własnym zakresie.

4. Termin składania ofert:
Termin składania ofert: do dnia  10 kwietna 2015 r. do godz. 14.00.
Zainteresowani zakupem  mogą składać oferty pisemne w następującej formie:
a/ w Urzędzie Gminy Złotów, 77-400 Złotów,  ul. Leśna 7,
b/ faksem pod nr 67 63 53 05
c/ drogą elektroniczną: 
zlotow@gminazlotow.pl

5. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie sprzedaży  jest Pan Marek Jarząbek– tel.  67 263 53 05, tel. komórkowy 691 689 275.

 

W załączeniu wzór oferty.

Dokumenty do pobrania: