Sprzedaż namiotu (pawilonu ogrodowego)

 


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Złotów ogłasza przetarg nieograniczony /licytację/ na sprzedaż namiotu (pawilonu ogrodowego)

1. Nazwa i siedziba jednostki:
    Gmina Złotów
    Ul. Leśna 7,  77-400 Złotów
    tel. 67 263 53 05
    e-mail: zlotow@gminazlotow.pl

2. Przedmiot sprzedaży:
   Namiot (pawilon ogrodowy)  6x12m, wykonany ze wzmocnionego materiału.
   Uszkodzony  stelaż oraz powłoka.
   Rok produkcji:  2008
 
3. Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:
Urząd Gminy Złotów,  ul. Leśna 7,  77-400 Złotów, w terminie 10 czerwca 2013 r., od godz. 1100.

4. Cena wywoławcza: 300,00 zł.

5. Wysokość postąpienia: 50,00 zł.

6. Termin przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2013 r. o godz. 12oo w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

7. Warunki sprzedaży:
Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną w przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokołu wydania, niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.