OBWIESZCZENIA INNYCH PODMIOTÓW

1. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiegoo wydaniu decyzji o ustaleniu celu publicznego

2. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiegoo wydaniu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. decyzji Nr 1/2024 z dnia18 stycznia 2024 r. (znak: IR-III.747.5.2024.JN) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn. ... 

opublikowano 2024-02-13

3. Obwieszczenie Starosty Złotowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej AB.6740.2.2.2024

opublikowano 2024-02-20

4. OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wpływie odwołań od decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

udostępniono 2024-03-22

5. Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Klukowo - Krajenka w zakresie budowy ścieżki rowerowej"

opublikowano 2024-04-16

6. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 9 maja 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dla zadania pn. "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Dunowo - Żydowo Kierzkowo - Piła Krzewina"

opublikowano 2024-05-14

Obwieszczenie z 22 maja 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych pn.: "Budowa strategicznej sieci przesyłowej – linii 400kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła ..

opublikowano 2024-06-03