OBWIESZCZENIA INNYCH PODMIOTÓW

1. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiegoo wydaniu decyzji o ustaleniu celu publicznego

2. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiegoo wydaniu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. decyzji Nr 1/2024 z dnia18 stycznia 2024 r. (znak: IR-III.747.5.2024.JN) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn. ... 

opublikowano 2024-02-13

Obwieszczenie Starosty Złotowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej AB.6740.2.2.2024

opublikowano 2024-02-20