5

5.2. Informacja o wynikach naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotowie na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

opublikowano 2024-05-15

5.1 Informacja z I etapu naboru - ocena formalna - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

opublikowano 2024-05-07

5. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 Oswiadczenie_do_celow_rekrutacjnych

 Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych

 Klauzula informacyjna-kandydat na stanowisko urzędnicze

opublikowano 2024-04-26