Nabór podinspektor ds. budownictwa, inwestycji, publicznej infrastruktury oświetleniowej oraz mienia komunalnego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Złotów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Złotów

Zarządzenie Nr WG.120.28.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. budownictwa, inwestycji, publicznej infrastruktury oświetleniowej oraz mienia komunalnego

 

Informacja z I etapu naboru – ocena formalna
podinspektor ds. budownictwa, inwestycji, publicznej infrastruktury oświetleniowej oraz mienia komunalnego

 

W dniu 28.05.2019 r. Komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem nr WG.120.28.2019 z dnia 16 maja 2019 r. dokonała otwarcia i oceny formalnej ofert złożonych w naborze na wolne stanowisko urzędnicze tj. podinspektor ds. budownictwa, inwestycji, publicznej infrastruktury oświetleniowej oraz mienia komunalnego.

 

Po otwarciu ofert i dokonaniu oceny formalnej Komisja stwierdza, że:
1. Liczba nadesłanych ofert w konkursie: 3 (trzy)
2. Liczba ofert spełniających wymagania formalne: 1 (jedna)
1. Imię i nazwisko: Natalia Szyca, miejsce zamieszkania: Złotów
3. Liczba ofert niespełniających wymagań formalnych: 2 (dwie)

 

W/w osoba spełniająca wymagania formalne zostaje zakwalifikowana do II etapu naboru tj. rozmowa kwalifikacyjna.

 

Zastępca Wójta
Paweł Michalski
………………………………………..

opublikowano 2019-05-29 


Złotów, dnia 30.05.2019 r.


I N F O R MA C J A
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Złotów

Podinspektor ds. budownictwa, publicznej infrastruktury oświetleniowej oraz mienia komunalnego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Natalia Szyca zam. Złotów

Uzasadnienie dokonanego wyboru na ww. stanowisko pracy:
Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów aplikacyjnych Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem nr WG.120.28.2019 z dnia 16 maja 2019 r. stwierdza, że 1 kandydat spełnił wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu o naborze.
Do dalszego etapu naboru, jakim była rozmowa kwalifikacyjna przystąpiła
1 kandydatka, która uzyskała wynik pozytywny.
Kandydatka spełnia wymogi formalne postawione w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy, posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności do pracy na stanowisku inspektora ds. budownictwa, publicznej infrastruktury oświetleniowej oraz mienia komunalnego w Urzędzie Gminy Złotów.


Wójt Gminy Złotów
Piotr Lach

 opublikowano 2019-05-30