1.2024

1.1 Projekt uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla rozwoju terenów publicznych oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko

1.2 Załącznik do projektu uchwały

1.3 Prognoza środowiskowa

opublikowano 2024-03-13

1. Ołoszenie Wójta Gminy Złotów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla rozwoju terenów publicznych oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko

opublikowano 06.03.2024 r.

4.2. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla rozwoju terenów publicznych oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

4.3. Uchwała Nr XLVIII.471.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 25.08.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla rozwoju terenów publicznych oraz terenów rekreacyjno – wypoczynkowych w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko

opublikowano 2023-03-06