Kontrole zewnętrzne

Wystąpienie pokontrolne NIK P/17/027 - zmiany w sytemie oświaty

opublikowano 2019-01-22 


Odpowiedź Wójta Gminy na wystąpienie pokontrolne RIO w Poznaniu - pismo znak ORK.1710.4.2019 z dnia 21 01.2019r.

opublikowano 2019-01-24

RIO Wystąpienie pokontrolne

opublikowano 2018-12-31 


 

Uchwała nr 26/1335/2014 kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2014 r. uwzgledniajaca wniesione zastrzeżenia   U.R.I.O. cz.1    U.R.I.O. cz.2

opublikowano dn. 08.01.2014

Odpowiedź Wójta Gminy na wystąpienie pokontrolne

opublikwano dn.17.12.2014 r.


 

Wynik Kontroli Gminy Złotów Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu

 

Wystąpienie pokontrolne RIO w Poznaiu

Złoszenie zastrzeżeń do wystapienia pokontrolnego z 12.11.2014

opublikowano dn. 11.12.2014