Konsultacje społeczne dotyczące wdrożenia jednolitego kodu pocztowego"77-400" dla Gminy Złotów

 Wykaz aktualnych kodów pocztowych przypisanych do miejscowości gminy Złotów

opublikowano 2024-05-21

 

 

Złotów, dnia 15.04.2024 r.

Wójt Gminy Złotów
informuje

o wynikach konsultacji społecznych w sprawie wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-404” obejmujący miejscowości: Górzna, Nowiny, Pieczyn; z „77-405” obejmujący miejscowości: Bielawa, Franciszkowo, Kamień, Krzywa Wieś, Grodno, Nowy Dwór; z „77-414” obejmujący miejscowość: Święta; z „77-415” obejmujący miejscowości: Buntowo, Kleszczyna, Nowa Święta, Rudna, Skic, Sławianowo, Kaczochy, Sławianówko na „77-400”.

1. Cel konsultacji.
Celem przeprowadzenia konsultacji, było wyrażenie przez mieszkańców opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-404, 77-405, 77-414 oraz 77-415” na „77-400” w miejscowościach: Górzna, Nowiny, Pieczyn, Bielawa, Franciszkowo, Kamień, Krzywa Wieś, Grodno, Nowy Dwór, Święta, Buntowo, Kleszczyna, Nowa Święta, Rudna, Skic, Sławianowo, Kaczochy oraz Sławianówko, w Gminie Złotów poprzez udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie.

2. Przedmiot, forma oraz termin konsultacji.
Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 16 listopada 2023 r. do 29 lutego 2024 r. dla miejscowości: Górzna, Nowiny, Pieczyn, Bielawa, Franciszkowo, Kamień, Krzywa Wieś, Grodno, Nowy Dwór, Buntowo, Nowa Święta, Rudna, Skic, Sławianowo, Kaczochy, Sławianówko oraz od 16 listopada 2023 r. do 31 marca 2024 r. dla miejscowości: Kleszczyna oraz Święta. Ankietę konsultacyjną można było złożyć:
1) w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów w dniach i godzinach urzędowania,
2) przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy (ul. Leśna 7, 77-400 Złotów),
3) w formie skanu drogą elektroniczną na adres mailowy: urzad@gminazlotow.pl lub na adres skrytki ePUAP: /zlotow/SkrytkaESP,
4) u Sołtysa.

3. Wyniki konsultacji - zestawienie.

W konsultacjach społecznych wzięło udział ponad 50% uprawnionych do głosowania mieszkańców poszczególnych miejscowości, w tym ponad 50% wyraziło pozytywną opinię w sprawie zmiany w ich miejscowościach kodu pocztowego na 77-400.

                                                                                                                                                                     WÓJT
                                                                                                                                                             /-/ inż. Piotr Lach 

 


Złotów, dnia 29 lutego 2024 r.

URZĄD GMINY ZŁOTÓW 

Wójt Gminy Złotów

informuje o przedłużeniu konsultacji społecznych do dnia 31 marca 2024 r. dla miejscowości Kleszczyna oraz Święta dotyczących wyrażenia opinii w sprawie wdrożenia jednolitego kodu pocztowego 77-400.

Konsultacje społeczne prowadzone są w formie pisemnej poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej. Wypełnioną i podpisaną ankietę należy złożyć w terminie
do dnia 31 marca 2024 r., w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów w dniach i godzinach urzędowania, przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy (ul. Leśna 7, 77-400 Złotów), w formie skanu drogą elektroniczną na adres mailowy: urzad@gminazlotow.pl, na adres skrytki ePUAP: /zlotow/SkrytkaESP lub u Sołtysa. 

Ankiety do pobrania:

Dla miejscowości Święta: Ankieta konsultacyjna w sprawie wyrażenia opinii o zmianie kodu pocztowego w miejscowości Święta

Dla miejscowości Kleszczyna: Ankieta konsultacyjna w sprawie wyrażenia opinii o zmianie kodu pocztowego w miejscowości Kleszczyna


Złotów, dnia 10 listopada 2023 r.

URZĄD GMINY ZŁOTÓW

Wójt Gminy Złotów
informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii w sprawie

wdrożenia jednolitego kodu pocztowego dla Gminy Złotów


Informuję, że w obowiązującym urzędowym wykazie Pocztowych Numerów Adresowych (PNA), na terenie Gminy Złotów nadal widnieją następujące kody pocztowe:
„77-404” obejmujący miejscowości: Górzna, Nowiny, Pieczyn;
„77-405” obejmujący miejscowości: Bielawa, Franciszkowo, Kamień, Krzywa Wieś, Grodno, Nowy Dwór;
„77-414” obejmujący miejscowość: Święta;
„77-415” obejmujący miejscowości: Buntowo, Kleszczyna, Nowa Święta, Rudna, Skic, Sławianowo, Kaczochy, Sławianówko.
W związku z tym, że od ponad 20 lat w Gminie Złotów używa się kodu pocztowego „77-400”, chcemy wystąpić z wnioskiem do Poczty Polskiej o wdrożenie jednolitego kodu pocztowego: „77-400” dla całej Gminy Złotów. Wniosek o zmianę kodu pocztowego musi być poparty konsultacjami społecznymi z pełnoletnimi mieszkańcami w/w miejscowości.
W celu uporządkowania zapisów zgodnych ze stanem faktycznym, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat słuszności ujednolicenia kodu pocztowego dla Gminy Złotów.
Jednocześnie informuję, że w związku z aktualizacją kodu pocztowego nie ma konieczności wymiany dokumentów, takich jak dowód osobisty czy prawo jazdy.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej. Wypełnioną i podpisaną ankietę należy złożyć w terminie  do 29 lutego 2024 r., w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów w dniach i godzinach urzędowania, przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy (ul. Leśna 7, 77-400 Złotów), w formie skanu drogą elektroniczną na adres mailowy: urzad@gminazlotow.pl, na adres skrytki ePUAP: /zlotow/SkrytkaESP lub u Sołtysa.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z przedstawioną sprawą należy kontaktować się z Panią Sabiną Wójcik - tel. 67 263-53-05 wew. 119 lub Panią Anną Ługowską – tel. 67 263-53-05 wew. 123.


ZARZĄDZENIE Nr 57.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Kleszczyna, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 56.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-414” na „77-400” w miejscowości Święta, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 56.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-414” na „77-400” w miejscowości Święta, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 55.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Kleszczyna, Gmina Złotów

opublikowano 2024-02-29

ZARZĄDZENIE Nr 36.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Sławianówko, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 35.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Kaczochy, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 34.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Sławianowo, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 33.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Skic, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 32.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Rudna, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 31.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Nowa Święta, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 30.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Kleszczyna, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 29.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Buntowo, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 28.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-414” na „77-400” w miejscowości Święta, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 27.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-405” na „77-400” w miejscowości Nowy Dwór, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 26.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-405” na „77-400” w miejscowości Grodno, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 25.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-405” na „77-400” w miejscowości Krzywa Wieś, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 24.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-405” na „77-400” w miejscowości Kamień, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 23.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-405” na „77-400” w miejscowości Franciszkowo, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 22.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-405” na „77-400” w miejscowości Bielawa, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 21.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-404” na „77-400” w miejscowości Pieczyn, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 20.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-404” na „77-400” w miejscowości Nowiny, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 19.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-404” na „77-400” w miejscowości Górzna, Gmina Złotów

 dodano 2024-01-29

ZARZĄDZENIE Nr 132.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Sławianówko, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 131.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Kaczochy, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 130.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Sławianowo, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 129.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Skic, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 128.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Rudna, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 127.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Nowa Święta, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 126.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Kleszczyna, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 125.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Buntowo, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 124.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-414” na „77-400” w miejscowości Święta, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 123.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-405” na „77-400” w miejscowości Nowy Dwór, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 122.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-405” na „77-400” w miejscowości Grodno, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 121.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-405” na „77-400” w miejscowości Krzywa Wieś, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 120.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-405” na „77-400” w miejscowości Kamień, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 119.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-405” na „77-400” w miejscowości Franciszkowo, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 118.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-405” na „77-400” w miejscowości Bielawa, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 117.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-404” na „77-400” w miejscowości Pieczyn, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 116.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-404” na „77-400” w miejscowości Nowiny, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 115.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-404” na „77-400” w miejscowości Górzna, Gmina Złotów.

Do pobrania 

Ankiety konsultacyjne w sprawie wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym  w poszczególnych miejscowościach (zip)

opublikowano 2023-11-13