Spółki prawa handlowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Zlotów Spółka z o.o.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

GMINY ZŁOTÓW Spółka z o.o.

ul. Leśna 7  77-400 Złotów

tel./fax: 67 265 11 00

tel. alarmowe

 609 55 11 00

e-mail: zwik@zwikgz.pl

www.zwikgz.pl 

 

NIP 767-15-68-292   REGON 572091376

SĄD REJONOWY XXII WYDZ.KRS w POZNANIU

NR KRS: 0000143526

 

 

Zatwierdzone taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków