Oświadczenia za rok 2017

 

1

Wójt Gminy

 Piotr Lach

2

Zastępca Wójta Gminy

Ryszard Wiński 

3

Sekretarz

Longin Tomasz 

4

Skarbnik

 Emilia Konopińsk-Nochowicz

5

Inspektor

Stefania Ciepłuch 

 

kierownicy jednostek podległych

 

1

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Krystyna Kos 

2

Dyrektor

Biblioteki Publicznej

Gminy Złotów

 Ewa Russ

3

Prezes Zarządu

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów

Sp. z o.o.

 Roman Deja

 

DYREKTORZY SZKÓŁ

 

1

Dyrektor

Zespołu Szkół Nr 1

w Radawnicy

Małgorzata Wojtkiewicz 

2

Dyrektor

Zespołu Szkół Nr 2

w Świętej

 Mariusz Filipkowski

3

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Kleszczynie

Katarzyna Kwacz 

4

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Sławianowie

 Anna Witecka

5

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Górznej

 Krystyna Zarębska

 

 

 

Radni:

 1. Adam Sulima
 2. Adam Tomaszewski
 3. Alicja Szewczuk
 4. Andrzej Białczyk
 5. Ewa Mreła
 6. Jacek Januszewski
 7. Jan Bulawa
 8. Jan Gajewski
 9. Jan Hammacher
 10. Małgorzata Podgórna-Klocek
 11. Marcin Borzych
 12. Mieczysław Napora
 13. Sławomir Czyżyk
 14. Tadeusz Brzeziński
 15. Zuzanna Gaj