Skarga na działanie organu wykonawczego

SKARGA NA DZIAŁANIE ORGANU WYKONAWCZEGO

 

UCHWAŁA Nr XI.87.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Złotów opublikowano 2020-01-14