Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa

opublikownao 2019-10-08

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.

opublikowano 2019-11-19