Petycja dotycząca przedsięwzięcia "Budowa budynku inwentarskiego - tuczarni do chowu trzody chlewnej".

Petycja dotycząca przedsięwzięcia "Budowa budynku inwentarskiego - tuczarni do chowu trzody chlewnej".

opublikowano 2021-08-16

Informacja o sposobie załatwienia petycji - Nowy Dwór, Gmina Złotów

opublikowano 2021-10-29