Oświadczenia za 2014 rok

1

Wójt Gminy

Piotr Lach

2

Zastępca Wójta Gminy

Ryszard Wiński

3

Sekretarz

Longin Tomasz

4

Skarbnik

Krystyna Schilling

5

Inspektor

Stefania Ciepłuch

 

 

 

 

kierownicy jednostek podległych

 

1

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Krystyna Kos

2

Dyrektor

Biblioteki Publicznej

Gminy Złotów

Ewa Russ

3

Prezes Zarządu

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów

Sp. z o.o.

Roman Deja

 

DYREKTORZY SZKÓŁ

 

1

Dyrektor

Zespołu Szkół Nr 1

w Radawnicy

Małgorzata Wojtkiewicz

2

Dyrektor

Zespołu Szkół Nr 2

w Świętej

Mariusz Filipkowski

3

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Kleszczynie

Katarzyna Kwacz

4

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Sławianowie

Anna Witecka

5

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Górznej

Krystyna Zarębska

 

Radni kadencji 2010-2014