ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

KONTAKT

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ZŁOTOWIE

Ul. Leśna 7

77-400 Złotów

w godzinach pracy Urzędu Gminy Złotów tel. 67 263 53 05 kom. 722 323 114

 

Ostrzeżenia meteorologiczne

------- mapka_ostrzezenia.jpg

 


 

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

 

 Aktualna sytuacja hydrogeologiczna


 

Regionalny System Ostrzegania RSO

------- logo_rso.jpg

 


 

Prognoza zagrożeń drogowych – informacja o niebezpiecznych zjawiskach dla kierowców 

 

 

Prowadzenie spraw, obsługę oraz dokumentowanie działań Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia stanowisko ds. ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i informacji niejawnych.