WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

ZARZĄDZENIE Nr 152.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 152.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 152.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029

UCHWAŁA Nr LIII.518.2022 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII.518.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII.518.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029

UCHWAŁA Nr LIV.526.2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029
Załącznik nr 1 do uchwały Nr LIV.526.2023 Rady Gminy Złotów z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029
Załącznik nr 2 do uchwały Nr LIV.526.2023 Rady Gminy Złotów z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029

UCHWAŁA Nr LV.531.2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LV.531.2023 Rady Gminy Złotów z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LV.531.2023 Rady Gminy Złotów z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029

UCHWAŁA Nr LVI.540.2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI.540.2023 Rady Gminy Złotów z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029

 Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVI.540.2023 Rady Gminy Złotów z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029

UCHWAŁA Nr LVII.547.2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVII.547.2023 Rady Gminy Złotów z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029

UCHWAŁA Nr LVIII.571.2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII.571.2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029

UCHWAŁA Nr LIX.574.2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LIX.574.2023 Rady Gminy Złotów z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LIX.574.2023 Rady Gminy Złotów z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029

UCHWAŁA Nr LX.580.2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LX.580.2023 Rady Gminy Złotów z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LX.580.2023 Rady Gminy Złotów z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029

UCHWAŁA Nr LXI.593.2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXI.593.2023 Rady Gminy Złotów z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXI.593.2023 Rady Gminy Złotów z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029

 UCHWAŁA Nr LXII.601.2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023-2029

 Załącznik nr 1 UCHWAŁY Nr LXII.601.2023 RADY GMINY ZŁOTÓW 

Załącznik nr 2 UCHWAŁY Nr LXII.601.2023 RADY GMINY ZŁOTÓW 

UCHWAŁA Nr LXIII.608.2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023-2029

Załącznik do uchwały 608

Uchwała Nr LXIV.624.2023 Rady Gminy Złotów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029
Załącznik nr 1do Uchwały nr LXI.624.2023 Rady Gminy Złotów z dnia 30 listopada 2023 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXI.624.2023 Rady Gminy Złotów z dnia 30 listopada 2023 r.

UCHWAŁA Nr LXV.637.2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023-2030
Załącznik nr 1 zm. WPF 2023 - 2030
Załącznik nr 2 zm. WPF 2023 - 2030