INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU

ZARZĄDZENIE Nr 68.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za I kwartał 2022 roku

ZARZĄDZENIE Nr 112.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2022 roku

ZARZĄDZENIE Nr 125.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 146.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za III kwartał 2022 roku

Zarządzenie Nr 9.2023 Wójta Gminy Złotówz dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za IV kwartał 2022 roku

Zarządzenie Nr 21.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2022 rok.