WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

ZARZĄDZENIE Nr 111.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia 111.2020.     Załącznik Nr 2 do zarządzenia 111.2020.d

UCHWAŁA Nr XXVIII.215.2020 z 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 - 2028

Załącznik Nr 1 XXVIII.215.2020 z 29.12.2020 r. WPF 2021-2028

Załącznik Nr 2 XXVIII.215.2020 z 29.12.2020 r. WPF 2021-2028

UCHWAŁA Nr XXIX.217.2021 z 28.012021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie WPF

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr XXIX.217.2021 z 28.012021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie WPF

Załącznik nr 2 UCHWAŁY Nr XXIX.217.2021 z 28.012021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie WPF

UCHWAŁA Nr XXX.224.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021-2028

Załacznik nr 1 do Uchwały 224

Załacznik nr 2 do Uchwały 224

UCHWAŁA Nr XXXI.229.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021-2028

   Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI.229.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 - 2028.

   Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI.229.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 - 2028.

UCHWAŁA Nr XXXII.236.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021-2028

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII.236.2021 z 29.04.2021 r. zniany WPF 2021 - 2028

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII.236.2021 z 29.04.2021 r. zmiany WPF 2021 - 2028

UCHWAŁA Nr XXXIII.250.2021 z 27.05.2021 r. w sprawie zm. WPF 2021 - 2028

  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII.250.2021 z 27.05.2021 r. zm. WPF 2021 - 2028

  Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII.250.2021 z 27.05.2021 r. zm. WPF 2021 - 2028

UCHWAŁA Nr XXXIV.253.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021-2028

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV.253.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 24 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV.253.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 24 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA Nr XXXV.260.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 – 2028

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXXV.260.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 – 2028.2.

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XXXV.260.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 – 2028

UCHWAŁA Nr XXXVI.273.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021-2028

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.273.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021-2028

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI.273.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021-2028

 

Uchwała Nr XXXVII.300.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021-2028

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII.300.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 – 2028

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII.300.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 – 2028

Uchwała Nr XXXVIII.320.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 – 2028

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII.320.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 – 2028

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII.320.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 – 2028

Uchwała Nr XL.329.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021-2029

Załącznik nr 1 do uchwały nr XL.329.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 – 2029

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL.329.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 – 2029