Sprawozdawczość budżetowa

NDS za IV.kw. 2017    Rb-27S za IV kw.2017     Rb-27S korekta nr 1 za IV kw.2017

Rb-28 za IV kw.2017    Rb-28 korekta nr 1 za IV kw.2017

Rb-28 korekta nr 2 za IV kw.2017      Rb-28 korekta nr 3 za IV.kw.2017

PDP za IV kw.2017     Rb-N za IV kw.2017     Rb-ST za IV kw.2017

Rb-UZ za IV kw.2017    Rb-Z za IV kw.2017

opublikowano 2017-04-16 


 

Rb - 27S za III kw.2017     Rb - 28S za III kw.2017     Rb - N za III kw.2017

Rb - NDS za III kw.2017     Rb - Z za III kw.2017

opublikowano 2017-10-26


Rb - 27S za II kw.2017     Rb - 28S za II kw.2017     Rb - N za II kw.2017

Rb - NDS za II kw.2017     Rb - Z za II kw.2017

opublikowano 2017-07-26


Rb - 27S za I kw.2017     Rb - 28S za I kw.2017     Rb - N za I kw.2017

Rb - NDS za I.kw.2017     Rb - Z za I kw.2017

opublikowano 2017-04-28