WYKONANIE BUDŻETU

Sprawozdawczość budżetowa

NDS za IV.kw. 2017    Rb-27S za IV kw.2017     Rb-27S korekta nr 1 za IV kw.2017

Rb-28 za IV kw.2017    Rb-28 korekta nr 1 za IV kw.2017

Rb-28 korekta nr 2 za IV kw.2017      Rb-28 korekta nr 3 za IV.kw.2017

PDP za IV kw.2017     Rb-N za IV kw.2017     Rb-ST za IV kw.2017

Rb-UZ za IV kw.2017    Rb-Z za IV kw.2017

opublikowano 2017-04-16 


 

Rb - 27S za III kw.2017     Rb - 28S za III kw.2017     Rb - N za III kw.2017

Rb - NDS za III kw.2017     Rb - Z za III kw.2017

opublikowano 2017-10-26


Rb - 27S za II kw.2017     Rb - 28S za II kw.2017     Rb - N za II kw.2017

Rb - NDS za II kw.2017     Rb - Z za II kw.2017

opublikowano 2017-07-26


Rb - 27S za I kw.2017     Rb - 28S za I kw.2017     Rb - N za I kw.2017

Rb - NDS za I.kw.2017     Rb - Z za I kw.2017

opublikowano 2017-04-28

Informacje z wykonania

ZARZĄDZENIE Nr 301.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za IV kwartał 2017 rok

opublikowano 2018-06-04 

ZARZĄDZENIE Nr 317.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a-e ustawy o finansach publicznych

opublikowano 2018-06-04

ZARZĄDZENIE Nr 305.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,  z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2017 rok.

opublikowano 2018-03-30

ZARZĄDZENIE Nr 267.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z  wykonania budżetu Gminy Złotów za III kwartał 2017 roku

opublikowano 2017-11-08

ZARZĄDZENIE Nr 235.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu  i  kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów  oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r.

opublikowano 2017-10-02

ZARZĄDZENIE Nr 231.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2017 roku

opublikowano 26.07.2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 213.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za I kwartał 2017 roku

opublikowano 28.04.2017 r.