WYKONANIE BUDŻETU

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

Rb - 27S za IV kw. 2016 kor. nr 2   Rb - 28S za IV kw.2016 kor. nr 3  Rb - 28S za IV kw. 2016 kor. nr 4    Rb - N za IV kw. 2016 kor nr 2

opublikowano 2017-04-11

 

Rb-27S za IV kw. 2016 kor 1   Rb-28S IV kw. 2016 kor1    Rb-N za IV kw.2016 kor 1

Rb-28S IV kw. 2016 kor 2

opublikowano 2017-03-01

 

Rb-Z za IV kw. 2016     Rb-NDS za IV kw. 2016     Rb-N za IV kw. 2016

Rb-28S za IV kw. 2016      Rb-27S za IV kw. 2016

opublikowano 2017-02-23

 

Rb-27SIII kw. 2016   Rb-28S III kw. 2016    Rb-N III kw. 2016

Rb-NDS III kw. 2016    Rb-Z III kw. 2016

opublikowano 2016-10-21

 

Rb-27S za II kw.2016   Rb-28S za II kw.2016  Rb-N za II kw.2016

Rb-NDS II kw 2016      Rb-Z II lw 2016

opublikowano 2016-07-25

 

Rb-Z I kw. 2016    Rb-NDS I kw. 2016    Rb-N I kw. 2016

Rb-28S I kw. 2016      Rb-27S I kw. 2016

opublikowano 2016-04-26

INFORMACJE Z WYKONANIA

ZARZĄDZENIE Nr 216.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a-e ustawy o finansach publicznych

 

 ZARZĄDZENIE Nr 202.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2016 rok.

 

ZARZĄDZENIE Nr 189.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za IV kwartał 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 163.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za III kwartał 2016 roku

 

ZARZĄDZENIE Nr 155.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 148.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z  wykonania budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2016 roku

 

ZARZĄDZENIE Nr 125.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z  wykonania budżetu Gminy Złotów za I kwartał 2016 rok