WYKONANIE BUDŻETU

INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU

ZARZĄDZENIE Nr 133.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a-e ustawy o finansach publicznych


 

ZARZĄDZENIE Nr 123.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,  z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2015 rok

opublikowano 2016-04-21


 ZARZĄDZENIE Nr 111.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z  wykonania budżetu Gminy Złotów za IV kwartał 2015 rok

opublikowano 2016-01-29 


 ZARZĄDZENIE NR 85.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za III kwartał 2015 r.

opublikowano 2015-10-30


ZARZĄDZENIE Nr 67.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 r.

 


 

ZARZĄDZENIE NR 58.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2015 r.

opublikowano 2015-07-27

 


 

Zarządzenie Nr 37.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za I kwartał 2015 r.

opublikowano dn. 29.04.2015

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

Sprawozdania za IV kwartał 2015

Rb - 27S    Rb - 28S    Rb - NDS    Rb - 28S   Rb - Z

 opublikowano 2016-03-07


 

Sprawozdania za III kwartał 2015

Rb - 27S III kw 2015    Rb - 28S III kw 2015   Rb - N III kw 2015

Rb - NDS III kw 2015    Rb - Z III kw 2015

opublikowano 2016-03-07

 


 

Sprawozdania za II kwartał 2015 rok

Rb - 27S II kw. 2015    Rb - 28S II kw. 2015    Rb - N II kw. 2015   

Rb - NDS II kw. 2015    Rb - Z II kw. 2015

opublikowano 2015-07-23

 


 Sprawozdania za I kwartał 2015 rok

Rb-Z za I kw. 2015          Rb-NDS za I kw. 2015     

Rb-N za I kw. 2015         Rb-28S za I kw. 2015     

Rb-27S za I kw. 2015

opublikowano dn. 23.04.2015

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA