SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

sprawozdania za IV kwartał 2014r

Rb - Z IV kw. 2014           Rb - NDS IV kw. 2014   

Rb - N za IV kw. 2014         Rb - 28S za IV kw 2014

Rb - 27S za IV kw 2014

opublikowano dn.08.04.2015


sprawozdania za III kwartał 2014r

Rb-Z III kw 2014      Rb-N za III kw 2014     

Rb-28S za III kw 2014

Rb-27S za III kw 2014     Rb-NDS III kw 2014

opublikowano dn. 01.12.2014


sprawozdania za II kwartał 2014r

Rb-Z za II kw. 2014   Rb-NDS za II kw. 2014  

 Rb-N za II kw. 2014

Rb-28S za II kw. 2014      Rb-27S za II kw. 2014

opublikowano dn. 05.08.2014


Sprawozdania za I kwartał 2014 rok

  Rb-Z I kw. 2014               Rb-NDS I kw. 2014   

   Rb-N I kw. 2014  

   Rb-28S I kw. 2014            Rb-27S za I kw. 2014

opublikowano dn. 20.05.2014