Informacje z wykonania budżetu

Zarządzenie Nr 236/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 stycznia 2014 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za IV kwartał 2013 r.

opublikowano dn. 31.01.2014


ZARZĄDZENIE Nr 215/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 października 2013 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Złotów za III kwartał 2013 roku.

opublikowano dn. 07.11.2013


ZARZĄDZENIE Nr 204/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓWz dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2013 roku.

opublikowano dn.01.08.2013


ZARZĄDZENIE Nr 187/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

udostepniono dn 21.05.2013


ZARZĄDZENIE Nr 175/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Złotów za I kwartał 2013 roku.

udostępniono dn. 26.04.2013


ZARZĄDZENIE Nr 170/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za rok 2012.

udostępniono dn. 15.04.2012


ZARZĄDZENIE NR 154/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za IV kwartał 2012 r.

udostępniono dn. 01.02.2013