OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Uchwała Nr SO-0950/58/13/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o możliwosci spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Złotów.

Uchwała Nr SO-0952/40/11/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2014 rok.

Uchwała Nr SO-0957/40/13/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów.

Uchwała Nr SO-0951/55d/13/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2014 r.

opublikowano dn.19.12.2013


Uchwała Nr SO.-0950/48/13/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 września 2013 r. w sprawie opinii o możliwosci spłaty pozyczki długoterminowej przez Gminę Złotów.

opublikowano dn. 03.10.2013


Uchwała nr SO-0953/24/13/Pi/2013 Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniuz dnia 09 września 2013r. wyrażająca opinię o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złotów za pierwsze półrocze 2013r.

opublikowano dn. 16.09.2013


Uchwała nr SO-0954.31.13.Pi.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2012 rok

udostępniono dn. 25.04.2013


Uchwała nr SO-0951/8p/13/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 stycznia 2013 r.w sprawie wyrażenia opinii o planowanej kwoty długu Gminy Złotów .


Uchwała nr SO-0951/5d/13/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 stycznia 2013 r.w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Złotów na 2013 r.


Uchwała nr SO-0957/51d/13/Pi/2012 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Złotów na rok 2013


Uchwała nr SO-0957/34/13/Pi/2012 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcjie budzeu Gminy Złotów na rok 2013


Uchwała nr SO-0957/33/13/Pi/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcjie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów